Lige ret for alle

Ligeret.nu giver dig viden om ligestilling mellem kønnene og om dine rettigheder på familieområdet. Du får at vide, hvor du kan henvende dig, hvis du har brug for mere viden eller hjælp.