امور مالی

حقوق از بابت کار فرد، دارایی شخصی است، حالا چه مرد باشد چه زن. همه افراد بالای ۱۸ سال حق دارند امور مالی خود را داشته باشند - یعنی پول و حساب بانکی خود را که هیچکس به آن دسترسی ندارد. نظم و ترتیب در امور مالی آزادی مالی بهمراه دارد.

هر فرد اختیار پول هایی را که خودش در می آورد، دارد. همچنین مهم است که از وضعیت مالی خود اطلاع داشت و دانست که چگونه از جمله بودجه ای درست کرد. گرچه فرد متأهل است، ولی همچنان مهم است در صورتی که باید از هم طلاق بگیرند، یا اتفاقی برای یکی از آنها بیافتد، هم مرد و هم زن از وضعیت مالی خانواده مطلع باشند. زن و شوهر وظیفه دارند زندگی یکدیگر و فرزندان خود را تأمین کنند.

همه افراد بالای ۱۸ سال حق دارند قراردادها را مانند وام بانکی یا قرارداد خرید، امضاء کنند. قراردادهای کتبی الزام آور است. بنابراین باید آگاه بود که زیر چه چیزی را امضاء میکنید و نباید خود را موظف به چیزی کنید که استطاعت مالی آن را ندارید.

زن و شوهر مثلا اگر اتومبیل یا خانه ای میخرند، میتوانند صاحب مشترک دارایی های خانواده باشند. هم مرد هم زن باید قرارداد را دقیق بخوانند و مهم است که هردوی آنها قراردادهای خرید را امضاء کنند.

تماس

از کجا کمک میگیرند؟

در سراسر کشور دفتر های کمک های حقوقی هست. در دفتر کمک های حقوقی میتوان از نظر حقوقی و قانون راهنمایی دریافت نمود - همچنین در خصوص امور مالی. کمک های حقوقی رایگان است یا مخارج ناچیزی دارد و لازم نیست خود را معرفی کنید.

با جستجو در اینترنت میتوانید دفتر کمک های حقوقی در منطقه محل زندگی خود را پیدا کنید.

 

حقوق و وظایف

اگر بالای ۱۸ سال هستید، حق شماست، یک حساب بانکی داشته باشید که کسی دیگر به آن دسترسی ندارد.

باید یک حساب بانکی NemKonto داشته باشید، تا صاحبکار، دولت یا کمون بتوانند برای شما پول واریز کنند.

حق شماست که خودتان برای پول هایی که درآورده اید، تصمیم بگیرید.

 اگر بالای ۱۸ سال هستید، حق دارید قراردادها را مانند وام بانکی یا قرارداد خرید امضاء کنید.

حق و وظیفه شماست بدانید که زیر چه چیزی را امضاء میکنید. این نکته مهم است چون امضاء قراردادهای کتبی الزام آور است. اگر بدلیل زبان محتوای قرارداد را نمی فهمید، باید از کسی برای ترجمه و فهمیدن آن کمک بگیرید.

شما و همسرتان وظیفه دارید خرج زندگی یکدیگر و فرزندان خود را تأمین نمایید.

وقتی ازدواج میکنید، شما و همسرتان مالکیت مشترک دارید. یعنی شما بر تمام وسایل تان مالکیت مشترک دارید. مالکیت مشترک شامل همه چیزهایی میشود که زمان ازدواج هر یک از شما صاحب آن بوده اید. میتواند، خانه یا آپارتمان شخصی، اتومبیل، پس انداز بازنشستگی، دستگاه موسیقی یا جواهرات باشد. مالکیت مشترک هم شامل همه چیزهایی که در طول دوران ازدواج میخرید، یا دریافت میکنید - وسایل، پس انداز، ارث، جایزه ها یا هدیه ها - میباشد.

گرچه ازدواج کرده اید و مالکیت مشترک دارید، ولی در درجه اول شما در مورد اموال خود تصمیم میگیرید، یعنی :

  • اموالی که موقع ازدواج خودتان صاحبش بوده اید
  • اموالی که در طول دوران ازدواج برای خود تهیه دیده اید
  • درآمد حقوقی یا حقوق بیکاری - البته زن و شوهر وظیفه دارند زندگی یکدیگر را تأمین کنند
  • اموالی که در طول دوران ازدواج به ارث برده یا هدیه گرفته اید.

مالکیت مشترک معمولا در صورت طلاق یا مرگ اهمیت پیدا میکند.

 

 
 
 

فایل پی دی اف را حفظ کنید لینک بفرستید