تحصیلات برای بزرگسالان

داشتن تحصیلات مهم است تا بتوان در جامعه موقعیت خوب داشت. بدون تحصیل امکان گرفتن کار دشوار است.

برای کسب موفقیت، داشتن تحصیل مهم است. جامعه دانمارک بسرعت در حال تغییر است، و بدین معنیست که توقعات از ما برای کسب دانش و یادگیری در طول تمام عمر بیشتر و بیشتر میشود.

بدون داشتن تحصیل، کار گرفتن دشوار است. داشتن کار مهم است تا بتوان درآمد خود را داشت و مستقل بود. همچنین کار و شغل میتواند وسیله ای برای مشارکت در دسته و گروه و آشنایی با همکاران در محل کار باشد.

اگر میخواهید تحصیلی کنید، دانستن زبان دانمارکی لازم است. میتوانید در یک مرکز آموزش زبان، زبان دانمارکی بخوانید.

 

تماس

راهنمای تحصیلی

در سایت راهنمای تحصیلی، در صورت جستجوی تحصیلات برای جوانان، تحصیلات عالی، تحصیلات برای بزرگسالان و تحصیلات تکمیلی میتوانید راهنمایی شوید.

از جمله میتوانید درباره سیستم تحصیلی دانمارک مطالبی بخوانید، ایده بگیرید که چه رشته تحصیلی را باید انتخاب کنید، و با مشاوری تماس بگیرید، که در صورت داشتن سؤال میتواند به شما کمک کند.
www.ug.dk

مراکز UU (مرکز مشاوره در خصوص تحصیلات برای جوانان)

در سراسر کشور مراکز UU هست. اگر زیر ۲۵ سال هستید، میتوانید با مشاوری صحبت کنید، که میتواند در انتخاب رشته مورد علاقه تان و شرایط آن، به شما کمک کند.

 مرکز انتخاب رشته تحصیلی

۷ مرکز منطقه ای انتخاب رشته تحصیلی وجود دارد. در صورتیکه مایلید تحصیلات عالی کنید، میتوانید در این مراکز راهنمایی شوید.
www.ug.dk 

 اداره کاریابی دانمارک

اگر بالای ۲۵ سال هستید، میتوانید در اداره کاریابی محله خود درباره انتخاب تحصیل و شرایط آن راهنمایی شوید. فرقی نمی کند که اشتغال بکار دارید، یا بیکارید.
www.jobnet.dk

 تازه وارد به دانمارک

اگر میخواهید تقاضای اقامت دائم بدهید و/یا تبعه دانمارک شوید، باید در یک امتحان زبان دانمارکی قبول شوید. برای اطلاعات بیشتر سایت تازه وارد به دانمارک را بخوانید.
www.nyidanmark.dk

کمک تحصیلی دولتی - SU

در اینجا میتوانید درباره مقررات SU بخوانید. همچنین در این سایت میتوانید تقاضای دریافت SU بدهید.
www.su.dk

مرکز آموزش زبان

در سراسر کشور مراکز آموزش زبان هست. مراکز آموزش زبان کلاس های زبان دانمارکی برای بزرگسالان خارجی دارند. آموزش زبان دانمارکی در صورتیکه شماره اجازه اقامت و آدرس در ثبت احوال دانمارک داشته باشید، رایگان است.

 

حقوق

اکثر رشته های تحصیلی در دانمارک رایگان است و اگر بالای سن ۱۸ سال هستید، میتوانید در حین تحصیل کمک تحصیلی دریافت نمایید.

 
 
 

فایل پی دی اف را حفظ کنید لینک بفرستید