Eşitlik

Kadın ve erkeklere, kızlar ve oğlanlara cinsiyetleri sebebi ile farklı muamele görmemelidir. Kadınlar ve erkekler, toplumun her yerinde ekonomik, sosyal, kültürel, sınıfsal, cinsel ve politik haklara sahiptirler ve her iki cinsiyet toplum için birer kaynaktır.

Kadınlar ve erkekler, aynı değerdedirler, aynı haklara sahiptirler ve cinsiyetleri nedeni ile kadınlar ve erkeklere farklı muamele etmek yasa dışıdır.

İster kadın ister erkek olsun insanlar kendileri, yaşamları ve bedenleri üzerinde karar verme, kendi paralarını kazanma hakkına sahiptirler ve insanlar ailelerini geçindirmekle, çocuklarının sorumluluğunu almakla, vergi vermekle ve topluma aktif katılmakla yükümlüdürler.

Cinsiyetler arası eşitlik, kadın ve erkeklerin sosyal kontrol olmayan bir hayat yaşama ve istedikleri seçimleri kendileriyapma imkânına sahip olmaları anlamına gelir.

Toplumdaki ve ailedeki haklarını bilerek insanlar, eğitim aldıkları ve kendilerini geliştirdikleri iyi bir hayat yaşayabilirler.

Danimarka, kadın ve erkeklere eşit haklar ve eşit olanaklar tanıyan bir eşitlik yasasına sahiptir.

Web uygulamasındaki farklı konu başlıklarının altında eşitliğin somut olarak ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

 

Haklar

Cinsiyetiniz nedeni ile ayrımcılığa uğramamalısınız. Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık yapmak yasadışıdır.

Danimarka'da ırkı, etnik kökeni ya da dini inançları ne olursa olsun Danimarka toplumuna katılmaları için herkese eşit haklar ve olanaklar tanınması temel bir prensiptir. Etnik eşit muamele, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, yaş, politik görüş vb. gibi diğer alanlarda eşitliğin bir uzantısıdır.

 
 
 

PDF sakla Link gönder